CriadoraConsult

 

Konsult med inriktning på

Lagen om offentlig upphandling, e-handel och organisation.

 

CriadoraConsult

Upphandlingskonsult i Västsverige

 

Jag arbetar främst med information och utbildning till små och medelstora företag.

I samband med omarbetande av upphandlings- och kostpolicys har jag bistått ett flertal kommuner med råd och stöd i det politiska arbetet.

 

Utbildningar har genomförts i bl a Örebro, Borås, Linköping i samarbete med Hushållningssällskapet, LRF och Länsstyrelser samt på uppdrag av Företagarna i Västra Götaland.

 

 

Även uppdrag innebärande hela upphandlingsprocessen utförs.

Detta innebär att allt från utarbetande av förfrågningsunderlag, annonsering, anbudssammanställning och tilldelningsbesked, allt i samråd med den expertis uppdragsgivaren har, genomförs.

Avtal har tecknats med flera kommuner i Stockholms-trakten samt med SLU.

 

 

Jag har bl a slutfört ett stort projekt tillsammans med Säffle kommun kallat Innovativ upphandling, där såväl kommunens anställda som kommunens företagare utbildas i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Jag har deltagit i ett projekt under ledning av Läns-styrelsen i Västra Götaland med målet att intressera och utbilda lokala livsmedelsproducenter att lämna anbud till måltider inom den offentliga sektorn.

 

 

 

CriadoraConsult

 

Konsult med inriktning på

Lagen om offentlig upphandling, e-handel och organisation.

 

 

Sibylle Mendes

Tel 0705 22 94 33

0511 799046

 

 

criadora@levanet.se

 

Diplomerad upphandlare

 

SOI-AllegoDiplomerad

upphandlare

 

SOI-Allego

Upphandlingskonsult i Västsverige